Missing image

Champions stories ## 02 Tryndamere

Příběh

Někteří obyvatelé Valoranu nechtěli žít ve velkých městských státech a místo toho se rozhodli usadit někde daleko od civilizace. Často se tu přidávají k nomádským nebo barbarským kmenům. Život v těchto divokých krajinách je plný nebezpečí, ale také prostý politických machinací velkých států. Jinými slovy – je svobodný. Tryndamere se narodil v jednom ze severních barbarských kmenů. Už od dětství bylo všem jasné, že z něj vyroste velký válečník. Jednou se ale jeho lidé vydali na jih. A tam, někde mezi Ghowling Marsh (Kvílející bažinou) a Ironspike Mountains (Železnými horami), narazili na podivné cizince v černých pláštích s vyšitým symbolem zvířecí lebky. I přes Tryndamerovy protesty se stařešina rozhodl neznámé válečníky pozdravit. A ti ho zabili. A pak i každého muže, ženu a dítě. Zkrátka všechny. Tryndamere, ukrytý pod mrtvými těly svých rodičů, byl jediný, kdo přežil. Později nad těly svých lidí složil strašlivou přísahu. Slíbil, že se pomstí těm, kteří jsou za celý masakr zodpovědní – vrahům ve službách Noxusu. Aby získal potřebné dovednosti a schopnosti, Tryndamere postupně sloužil snad všem významným barbarským náčelníkům. Díky tomu nejen že vyrostl v muže, schopného dostát dávné přísaze, ale také si získal mnoho přítel a spojenců mezi nejmocnějšími barbarskými vůdci po celém Valoranu. Díky tomu se mu podařilo sjednotit všechny barbarské kmeny do jediného svazku, v jehož čele nyní stojí. Teď ale vstoupil do League of Legends. Doufá, že takto získá dostatečný vliv na to, aby svým lidem zajistil stálý domov a že si zde bude moct vybít vztek na šampionech svého úhlavního nepřítele.

Galerie  Tryndamere_2tryndamere_demonbladeskintryndamere_originalskin_ch Tryndamere_1

Leave a Reply